Sorun Cevaplayalım

XenForo hakkında merak ettiğiniz tüm soru(n)lara 7/24 destek.

Çözümlenmiş Sorunlar

Yaşanan sorunların kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

Ücretli destek talepleri ve özel hizmetler için yanınızdayız.

Follow Us On Social Media

games

  1. Mian Shahid

    ITD Embedded Flash Games II 2.1.2a

    Do not forget to rate it. This helps others to make decisions. Don't hesitate to contact me. You can download XF board for free. Demo: Flash Game - Tic Tac Toe Usage: [CODE = php] [URL = '?'] [ITDEFG]? [/ ITDEFG] [/ URL] [/ CODE] Replace both "?" With your SWF file link Example: [CODE =...

Follow Us On Social Media

Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks