Sorun Cevaplayalım

XenForo hakkında merak ettiğiniz tüm soru(n)lara 7/24 destek.

Çözümlenmiş Sorunlar

Yaşanan sorunların kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

Ücretli destek talepleri ve özel hizmetler için yanınızdayız.

0.2 Destek Politikası (Support Policy)

Bilgi bankası kategorileri0.2 Destek Politikası

Yardım Merkezinin amacı size doğru zamanda doğru cevapları vermektir. Desteğimiz yalnızca ürün alıcılarına yönlendirmek içindir. Yardım Merkezimize başvururken, ürünlerimiz için geçerli bir web site adresi sağlamanız istenecektir.

Yardım Merkezimiz, yalnızca resmi XenTR destek taşıma mekanizmasıdır. Diğer kanalları kullanarak gönderilen sorular önceden bildirilmeksizin göz ardı edilebilir.

İyi niyet nedeniyle destek veriyoruz ve müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Kötüye kullanım nedeniyle ya da bu politikaya aykırı herhangi bir nedenden ötürü destek sağlama haklarını saklı tutuyoruz.

Destek Öncesi İşlemler
Sorunuzu sormadan önce, lütfen verilen belgeleri okuduğunuzdan ve cevaplarımızı bilgi tabanımızda bulunan ve https://xentr.net/ adresinde aradığınızdan emin olun, çünkü bazı sorular bu kaynak tarafından ele alınabilir.

Destek Biletini Açma
Makul sürede yanıt alabilmemiz için sizden destek bileti açarken aşağıdaki bilgileri vermenizi rica ediyoruz:
 • Web sitenizin URL'si
 • Web sitenize giriş bilgileri
 • Detaylı olarak daha önce yapılan işlemlerin açıklaması
 • Sorunun ekran görüntüsü
 • Yararlı bulduğunuz diğer bilgiler
Sağlanan tüm bilgiler gizlidir ve hiçbir şekilde üçüncü taraf kişi veya kurumlara paylaşılmayacaktır.

Desteğimizden Ne Bekleyebilirsiniz?
Yardım Merkezimizden bekleyebileceğiniz bazı şeyler var:
 • Her zaman önceliğe bağlı ve teknik desteğe sahibiz.
 • Teklif ve fikir almaktan mutluluk duyuyoruz
 • Küçük özel talepler karşılanabilir (iş yüküne ve iyi niyete bağlı olarak düşük öncelikli)
Desteğimizden ne bekleyemezsiniz?
Kapsam dışı ve ekibimiz tarafından ele alınmayacak olan bazı şeyler var:
 • Genel XenForo soruları
 • 3. parti eklentileri ile ilgili konular
 • Özelleştirme istekleri
 • Kötüye kullanım veya şiddet içeren biletler
Bu politikayı okumak için zaman ayırdığınız için teşekkür eder ve size yardımcı olmak için burada olduğumuzu unutmamanızı temenni ederiz.

0.2 Support Policy

The goal of the Help Center is to give you the right answers at the right time. Our support is only for referring to product buyers. When contacting our Help Center, you will be asked to provide a valid web site address for our products.

Our Help Center is the only official XenTR support transport mechanism. Questions sent using other channels can be ignored without prior notice.

We support you in good faith and we want to offer our customers the best possible service. We reserve the right to provide support for abuse or for any reason contrary to this policy.

Pre-Support Transactions
Before you ask your question, please be sure to read the provided documentation and find our answers in our knowledge base at https://xentr.net/, because some questions can be addressed by this resource.

Opening the Support Ticket
In order to obtain a reasonable response we ask you to provide the following information when opening a support ticket:
 • URL of your website
 • Login to your website
 • Description of previous operations in detail
  Screen shot of the problem
 • Other information you find useful
All information provided is confidential and in no way shall be shared with third party persons or entities.

What Can You Expect From Our Support?
There are some things to expect from our Help Center:
 • We always have priority and technical support.
 • We are happy to receive offers and ideas
 • Small special demands can be met (low priority depending on workload and good intentions)
What can you expect from our support?
There are some things that are not covered and will not be addressed by our team:
 • General XenForo questions
 • Topics related to 3rd party plugins
 • Customization requests
 • Abuse or violent tickets
We thank you for taking the time to read this policy and we hope you don't forget we're here to help you.
Üst