Welcome to XENTR - Think Different and Make it...

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Paid [XTR] T.C. Kimlik No Doğrulama

Üyelerinizin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan verilerini doğrular.
[XTR] T.C. Kimlik No Doğrulama
Özel forumlarınız mı var? Bu özel forumlarınıza sadece gerçek kişileri mi kabul etmek istiyorsunuz. O zaman [XTR] T.C. Kimlik No Doğrulama eklentisi tam da size göre.

Overview Releases (3) Reviews (1)

[XTR] T.C. Kimlik No Doğrulama Sistemi

Bu sistem üyelerinizin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No kayıtlarını kontrol ederek kullanıcı hesaplarını doğrular.

Doğrulanmış üye grubu sayesinde sisteminizde kullanıcılar, doğrulama sonrasında belirlenen ek seçeneklere izinlere sahip olabilir. Bu süreç forum yönetimi içerisinde benzersiz ayrıcalıkları güvenilir kullanıcılara sunmanıza olanak tanır.

Kişisel Verilerin Korunması

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri sadece işlemek (Anlık Kullanım) amacı ile tasarlanan bu eklenti üyelerin "TC Kimlik No" verilerini hiç bir şekilde sistem üzerinde barındırmaz.

Veriler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No
kayıtları ile anlık olarak eşleşerek doğrulamayı gerçekleştirir.

[XTR] T.C. Kimlik No Doğrulama Seçenekleri

Eklenti Yönetimi içerisinde yer alan seçenekler tamamen kullanıcı istekleri değerlendirilerek oluşturulmuştur.

1562353174321.png

Genel Seçenekler


  • Kullanıcı Hesabı Alanında "T.C. Kimlik No" Doğrulamayı Etkinleştir
Bu seçenek "T.C. Kimlik No Doğrulama" erişimini kullanıcı hesabı alanında etkinleştirir.
  • T.C. Kimlik No İle Kayıt Sistemini Etkinleştir
Yeni üye kayıt seçeneklerinde T.C Kimlik No ile doğrulamayı etkinleştirir.
  • T.C Doğrulayan Kullanıcıların Verilerini Gizle
T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcıların verilerini kriptografik olarak gizle.
  • T.C. Kimlik Verilerinin Hesap Gizliği Alanında Yönetimini Etkinleştir
T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcıların verilerini Hesap Gizliliği alanında açık yada gizli olarak belirlemelerini sağlayacak seçenek ekler.
  • T.C. Kimlik Verilerini Kullanıcı Sayfasında Hakkında Bölümünde Etkinleştir
T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcıların verilerini kullanıcı sayfasında "Hakkında" bölümünde etkinleştirir.

Üye Grubu Yönetimi ve Liste Seçenekleri

TCV_Admin_Panel_Seçenekleri-2.jpg

  • T.C. Kimlik No Onaylı Üye Grubu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcıların geçiş yapacağı kullanıcı grubunu belirtir.
  • T.C. Kimlik Verilerini Kullanıcı Bilgileri Alanında Göster
Etkinleştirildiğinde T.C. Kimlik bilgilerini (Ad-Soyad) kullanıcı bilgi alanında belirtilen forumlarda gösterir bu verileri görüntüleyebilmek için ek kullanıcı izni gerektir.

  • T.C. No Onaylı Kullanıcı Listesini Etkinleştir
Admin Panele erişim yapmadan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcılardan oluşan listeyi etkinleştirir. Bu liste ek olarak görüntüleme izni gerektirir

Doğrulama Rozeti

TCV_Admin_Panel_Seçenekleri-3.jpg

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcılara doğrulanmış kullanıcı rozeti ekler.

Eklenti Yönetimi ve Kullanımı

Kullanıcılarınız dan kayıt süreci içerisinde zorunlu yada zorunlu olmadan T.C. Kimlik verilerini doğrulamalarını talep edebilir kayıt seçeneklerini sadece bu işlemi yapan kullanıcılar için aktif hale getirebilirsiniz.

TCV_Kayıt.jpg


Kayıtlı Kullanıcılar İçin Doğrulama


Eklenti seçeneklerinde yer alan opsiyonlar sayesinde doğrulama süreci kayıtlı üyeler için de gerçekleştirilebilinir.

TCV_Dogrulama_Seçenekleri-2jpg.jpg

TCV_Hide.JPG

Kişisel Verilerin Gizleme Seçeneklerinin Yönetimi

Hesap Gizliği alanında bulunan ek seçenek sayesinde veriler (Ad, Soyad, Doğum Yılı) kullanıcılarınızın yönetimine sunularak öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

TCV_Hesap_Gizliliği.JPG

Doğrulama Rozeti

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde yer alan T.C Kimlik No kayıtlarını doğrulayan kullanıcılara doğrulanmış kullanıcı rozeti ekleyerek forumda görüntülenen tüm alanlarda ayrıcalıklı olmasını sağlarsınız.

TCV_Rozet.jpg

Kullanıcı Bilgi Alanında Veri Yönetimi

Tanımlanan kullanıcı izinleri sayesinde User_Info_Cell olarak belirlenen kullanıcı bilgi alanında verileri (Ad-Soyad) görüntüleyebilirsiniz.

TCV_Kullanıcı_Bilgi_Alanı.JPG

Onaylı Kullanıcıların Listelenmesi

Onaylı kullanıcı listesi "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" dikkate alınarak 2 seçenekte oluşturulmuştur.

Kullanıcıların TC Kimlik No verilerini içermez. 6698 sayılı kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

ACP Kullanıcı Listesi (Admin Panel Erişimi Gerektirir)

TCV_Admin_Panel_Kullanıcı_Listesi.jpg

Genel Kullanıcı Listesi (Admin Panel Erişimi Gerektirmez - İzin Gereksinimi Vardır)

TCV_List.png


Eklenti İzinleri

Eklenti seçeneklerini sorunsuz olarak kullanıma almak için lütfen izin yönetimlerini gözden geçiriniz.

TCV_İzinlerijpg.JPG

Arşivden Yükleme seçeneği eklenti için test edilmiştir.

1562103449585.png

Product Information

XenForo 2.1.x
Seller
Ovunc Dinc
Release date
Last update
Customer rating
5.00 star(s) 1 ratings

Pricing information

6 Months
$35.00
Renewal cost
$15.00

Add-on Branding removal

Lifetime
$20.00
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top